Kände du till att växter självstympar sig?

Självstympning eller avstötning av grenar och kvistar genom amputation är ett lustigt fenomen som en del växter håller på med. Det kallas också för Kladoptosis. På kvisten gör växten en försvagad zon av celler (vävnad) där amputationen sker. Brottytan är jämnt, snyggt ”avskuren” till skillnad mot en brottyta där en kvist brutits av.

Självstympning är vanligt nu på hösten. När det har blåst mkt i några dagar kan man se nedblåsta kvistar på marken, ta upp en och se/undersök brottytan. Kolla om växten du står nedanför håller på med Kladoptosis.

Flera orsaker finns som förklaring på fenomenet: stress t.ex. torka eller förekomst av sjukdomar. En annan är ålder, för det förekommer på äldre träd men sällan på yngre. I några fall behöver emellertid ingen av nämnda faktorer vara närvarande för att växten, till trots, ska stöta bort några av sina kvistar. Kladoptosis förekommer hos ekar, asp, granar popplar, pilar, lönnar, valnöt och ask i tempererade områden. I tropisk regnskog så förekommer det t.ex. i pepparsläktet Piper spp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *