”Mossan” som såldes i affären var en Lav!?

Fönsterlav Cladonia stellaris säljs i handeln under det felaktiga namnet: mossa, julmossa eller vitmossa. Vitmossa är det korrekta namnet på mossläktet Sphagnum spp., som bildar torv på våra torvmossar! Fönsterlav är tät och den allsidiga förgreningen ger laven dess karakteristiska kuddlika utseende.

Den lever i ungefär sådär 100 år, med en medeltillväxt på 6 mm/år (6 cm på 10 år). Fönsterlav trivs på öppna hällmarkstallskogar eller glesbevuxna sandiga, skogsmarker. Utbredning finns i de nordligaste delarna på det norra halvklotet.

Fönsterlav är en viktig föda för renarna. Försök har gjorts att stalla dem och bara ge dem hö. Men det funkar inte då dör renarna. Renarnas mag- tarmkanal kräver fönsterlav (och grå- och gul renlav) för att fungera.

Det svenska namnet fönsterlav syftar på den användning laven hade förr som fyllnad mellan ytter- och innerfönster för att suga upp fukt. Nu för tiden har den sin största betydelse som dekoration i t.ex. begravningskransar och adventsstakar.

Kan vi skörda den för mkt? Absolut, visst kan vi skörda fönsterlav för mkt. Här gäller försiktighetsprincipen och lagom är bäst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *