Klimatförändringar

På LinkedIn undrade Lennart hur jag ser på klimatdebatten. Han skrev:

Är lite nyfiken på hur du har sett på denna klimatdebatt. Har du också sett att polemiken mellan dem  beror på bristande förståelse i empirens förtjänster och tillkortakommanden?

Här är hela tråden:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6612772374263672832/

Lennart, så här tänker jag om klimatfrågan:

En Majoriteten (jag skjuter från höften och gissar på 98 %. Siffran 98 är inte viktig utan att det är majoriteten, den stora massan!) av Forskarna är överens om vad som händer. Forskningsresultaten inom Klimatologi, Meteorologi, Glaciologi, Paleoklimatologi, Oceanologi med flera Discipliner stödjer och/eller pekar åt samma håll, nämligen att:

Temperaturen på klotet stiger eftersom vi, människor, förbränner fossila bränslen (gas, olja och kol). En förbränning av fossila bränslen gör så att Koldioxidhalt i atmosfären ökar. Koldioxiden och andra växthusgaser fungerar som en SkitVarm Vinterjacka runt jorden. SkitVarma Vinterjackor gör så att det blir varmare.

En ökningen av temperaturen i Biosfären (= Det område på jorden där det finns levande organismer) kommer att generera ett Batteri av Negativa, Svåröverskådliga, Konsekvenser.

En Minoritet (alltså ungefär resterande del 2 %) av forskarna tvivlar på Majoritetens Resultat. Minoriteten, de får andra resultat. Till gruppen tvivlare hör också några Politiker, kanske ngn President och människor som INTE har forskat.

Jag tycker att fler borde lyssna på gruppen 98 %. Varför har vi forskare om vi inte lyssnar på dem?

Jag tror inte att Löven (eller ngt annat politiskt parti), FN, Miljöpartiet eller EU kommer med lösningarna.

Greta och hennes följeslagare däremot har Potential. En Global barn/ungdomsrörelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *