Virus tillhör inte den Levande världen, därför kan de ej heller aldrig Dö

I en tråd på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6649379233472753664/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6649379233472753664%2C6649670058924625920)&replyUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6649379233472753664%2C6649925832628281344)

… fick jag en uppmaning av StoorThomas att skriva något om Virus.

OK, här kommer några rader om Virologi (= Läran om Virus).

Virus tillhör inte det levande. Till trots så kan de göra stor skada och döda mkt som Är levande. Det finns 2 viktiga kriterier som måste uppfyllas för att få tillhöra det levande:

  1. Det ena är att ha en egen Energiomsättning (= Omsätta energi/materia). Vi människor tar in energi (= Mat) i ena änden, Omvandlar Energin inuti Kroppen och skickar ut Omvandlad Energi i andra ändan. Andra Organismer: Växter, Bakterier och Svampar har också en egen Energiomsättning.
  2. För det andra så måste Organismen kunna reproducera (= föröka) sig på egen hand.

Det här kan inte Virus. De kan ingendera, och då får de ej heller tillhöra det levande. Har man inte varit levande någon gång så kan man heller aldrig Dö. Virus kan ej heller föröka sig på egen hand. Virus parasiterar på andra celler t.ex. människoceller.

Virus kan se ut på många olika sätt.

Ett Virus består av Arvsmassa (= Arvsanlag, DNA eller RNA) som är omsluten av en Kapsel och ett Hölje.

Virus är till storleken, mycket små. De är endast 20–65 nm (= 0,000 000 020–0,000 000 065 meter) lång. I de flesta fall så krävs det ett elektronmikroskop för att kunna se dem. Nedan är en ungefärlig jämförelse.

Virus är ofta CellSpecifika. Det betyder att det endast är en sorts Cell som viruset infekterar. Till exempel så infekterar Humant ImmunbristVirus (HIV) endast vita blodkroppar (= immunförsvaret). Jag TROR att CoronaVirus BARA infekterar LungCeller, men det är bara vad jag tror. Det är i alla fall där som de gör stor skada. Ofta är det inte Virusinfektionen som gör en sjuk eller Dödar. Virusinfektionen minskar individens motståndskraft, allmäntillstånd och försvagar. Andra underliggande sjukdomar, ”passar då på” när vi är svaga.

Så här förökar sig Virus i en MänniskoCell:

  1. Viruset närmar sig Rätt sorts Cell.
  2. Både MänniskoCellen och Viruset har utskott på sin yta. Viruset fastnar på ett utskott. Det sker Automatiskt eftersom Virus inte tillhör det levande och kan göra några val.
  3. Virusets Hölje ”smälter” (Helt Automatiskt) samman med MänniskoCellen. Kapseln öppnar sig (Automatiskt) och släpper ut sin Arvsmassa. Virusets Arvsmassa Kapar/Beslagtar/Anekterar MänniskoCellens ”Personal och Maskiner”.
  4. Viruset använder/tvingar (Helt Automatiskt) MänniskoCellens ”Personal och Maskiner” till att göra nya: Höljen, Kapslar, Arvsmassa och därefter Montera delarna.
  5. MänniskoCellen spricker sönder och Dör. Ut kommer SkitMånga nya Viruspartiklar som kan infektera nya MänniskoCeller.

Jag vet inte vad Virusen har för betydelse/Funktion. Vad jag vet, är att många parasiter har en reglerande/kontrollerade Funktion. Blir det för många människor (eller för många av ngn annan art) så kommer någon parasit (bakterie, svamp, virus, insekt eller någon annan organism) att skada eller döda, för att hålla populationen på en jämn nivå/antal. Ju fler människor vi blir på jorden desto fler parasit-attacker kommer vi att få uppleva.

Här är några sjukdomar som Virus ger upphov till: Förkylning, Influensa, Mässling, Påssjuka, Röda hund, Vattenkoppor, Gulsot, Polio, AIDS, SARS, Herpes, Vårtor och Corona.

2 kommentarer på “Virus tillhör inte den Levande världen, därför kan de ej heller aldrig Dö”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *