Mossa 3 (3)

Den tredje mossan som är lätt att lära sig är en grupp, av mossor i släktet Hättemossor Orthotrichum spp (ssp betyder ungefär, jag menar alla arterna i släktet men preciserar inte vilken art jag menar). Det finns drygt 20 arter Hättemossor i Sverige. Hättemossor är bladmossor. Karaktären på en bladmossa är att de har en nerv i bladet. Alla mossors blad är ofta bara ett cellager tjockt. De är vackra att titta på i mikroskop.

De flesta Hättemoss-arterna är hotade i Sverige. Tyvärr så är många arter, på vårt jordklot, hotat av oss människor. Direkt eller indirekt. Några grejer som hotar är: skogsbruk, jordbruk, köpcentrum, hus, vägar, järnvägar, gifter och föroreningar som vi sprider runt omkring oss; försurning, klimatförändringar (också förorsakad av oss) och pryl-produktion/konsumtion -samhället. Helt enkelt det mesta vi pysslar med påverkar Hättemossor negativt. De flesta andra djur, svampar och växter påverkas också negativt av köpcentrum och så vidare. Varje yta som vi bygger ett hus på, vägar och andra ytor vi asfalterar, sågar ner skogen o.s.v. minskar alla andra organismers livsutrymme men ökar vårt eget.

Hättemossor är Akrokarpa mossor. Det betyder att de växer upprätt och att de är sparsamt förgrenade. Dessutom så sitter ”blommorna” (sporkapsel heter det på riktigt. Mossor har ju inga blommor) högst upp i toppen.

Mossor är lite lik oss människor. Han-mossan producerar spermier och hon-mossan ägg. En regnig dag, när spermierna är färdiga, så simmar de över till hon-mossan och befruktar ägget. Inte 100 likt oss men lite likt.

Den allra vanligaste Hättemossan heter Strimmig hättemossa Orthotrichum affine. Den växer på träd framför allt på asp där den bildar gulgröna tussar med många sporkapslar.

Så här känner du igen släktet Hättemossor:

  1. De växer på trädstammar, grenar eller sten
  2. Deras kropp, deras form liknar en tuss/en kudde/en halvsfär. Ungefär som storleken av ett plommon
  3. Många ”Blommor” (sporkapslar)

2 kommentarer på “Mossa 3 (3)”

  1. Vi kanske kan hitta och se på Hättemossa på utflykten till Hälsingland. Mossor är ju intressanta att se på i skog och mark.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *