Gran

Gran Picea abies har en rak genomgående stam. Barren är korta och sitter ett och ett. Varje år bildas det ett nytt grenvarv på stammen. Antalet grenvarv ger en fingervisning om hur gammal granen är.

Granen kan bli mycket hög. Den 19 mars 2003 i Lekvattnet, Värmland föll Sveriges, då, högsta gran på 48 meter den var bara 150 år gammal. Virket hade uppmätts till 12,5 kubikmeter. Men de kan bli högre 1883 fälldes, i Nybro, Västergötland, en 51 meter hög gran vars omkrets vid basen var 5,3 meter. Sådana jättar är dock mycket ovanliga numera på grund av att träden avverkas när de är ungefär 80-120 år beroende på geografin (= södra eller norra sverige). Det är ekonomiskt bra men inte bra för bevarandet av biologisk mångfald att inte låta träden bli gammal. Sågverken vill inte/kan inte ta emot så stora träd. Så; av ekonomiska skäl avverkas de därför innan ”jättestorleken”.

Vanillin används i bakning som ersättning för äkta vanilj. Vanillin framställs bl.a. ur saft från gran, som en biprodukt i massaindustrin (= pappers-tillverkning). Äkta vanilj är frukterna från en tropisk orkidé, Vanilla planifolia.

Gran och alla andra växter innehåller cellulosa. Att kunna bryta ner cellulosa är endast förunnat några få svamparter och bakterier. Det innebär att alla växtätare t.ex.: ko, get, elefant, giraff, hare och snigel får hjälp av inneboende svampar och bakterier i sin mag- och tarmkanal att spjälka/bryta ner cellulosan.

På kemisk väg kan cellulosa brytas ned till bl.a. alkohol och ättika. Cellulosa kan också behandlas med svavelsyra och omformas och spinnas till ett konstfiber. Det har många namn: viskos, kupro eller modal. Förr hette det rayon.

Granens rotsystemet ligger ytligt och bildar mykorrhiza (= symbios, = lever tillsammans) med t.ex. blodriska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *