Sätt din Potatis när Björkens blad är stora som MusÖron

Potatis Solanum tuberosum, tillhör Familj Potatisväxter (Solanaceae). Det latinska namnet S. tuberosum, som Carl von Linné hittade på/bestämde/satte på Potatis (= Han är Auktor på Potatis) för 250 år sedan gäller fortfarande. Växten blir 30–100 cm hög. Potatis är en flerårig ört (= Alla delarna ovan jord dör på hösten varje år. De underjordiska delarna lever… Fortsätt läsa Sätt din Potatis när Björkens blad är stora som MusÖron

Jag använder mig ibland av orden Art, Släkte och Familj, men vad betyder det?

Alla Arter som vi, människor, har hittat/upptäckt har vi gett ett namn. Namnet vi ger varje Art består av 2 delar; vi har en binär (= två) nomenklatur (= bestämma ett namn/namnsättning) på jordens alla organismer. Vi tar Tall Pinus sylvestris som exempel. Den första delen Pinus berättar till vilket Släkte Tall tillhör och den… Fortsätt läsa Jag använder mig ibland av orden Art, Släkte och Familj, men vad betyder det?

Ljungblommor får dig att somna gott

Ljung Calluna vulgaris, är ett ris som blir 2−5 dm högt. Blommorna får sin färg av åtta violetta hylleblad ( hylleblad = kronblad + foderblad). De 4 inre är små och kallas för kronblad och de 4 yttre, är större och kallas för foderblad. Ljungens blommor sitter kvar även efter blomningen. Frukten mognar innanför hyllet… Fortsätt läsa Ljungblommor får dig att somna gott

Så här får du en fungerande varmkompost

I en varmkompost så är det, i huvudsak, svampar och bakterier som bryter ner det organiska materialet. I en kallkompost är det, i huvudsak, daggmaskar och insekter. I) Lägg i både matrester och spån I princip allt som kommer från köket kan läggas i en varmkompost t.ex. matrester, kaffesump och filter. Utöver matrester så måste… Fortsätt läsa Så här får du en fungerande varmkompost

Svampar som fångar, dödar och äter djur

Svampar kan delas upp i 5 stora grupper: gisselsvampar, kopplingssvampar, arbuskulära mykorrhizasvampar, sporsäcksvampar och basidsvampar. I gruppen sporsäcksvampar finns det ett gäng lustiga svampar. De fångar, dödar och äter djur. Djuren som fångas, dödas och äts upp tillhör gruppen rundmaskar/nematoder. De är för det mesta mkt små. En rundmask parasiterar på oss människor t.ex. springmask,… Fortsätt läsa Svampar som fångar, dödar och äter djur

Gran

Gran Picea abies har en rak genomgående stam. Barren är korta och sitter ett och ett. Varje år bildas det ett nytt grenvarv på stammen. Antalet grenvarv ger en fingervisning om hur gammal granen är. Granen kan bli mycket hög. Den 19 mars 2003 i Lekvattnet, Värmland föll Sveriges, då, högsta gran på 48 meter… Fortsätt läsa Gran