Jag använder mig ibland av orden Art, Släkte och Familj, men vad betyder det?

Alla Arter som vi, människor, har hittat/upptäckt har vi gett ett namn. Namnet vi ger varje Art består av 2 delar; vi har en binär (= två) nomenklatur (= bestämma ett namn/namnsättning) på jordens alla organismer. Vi tar Tall Pinus sylvestris som exempel. Den första delen Pinus berättar till vilket Släkte Tall tillhör och den sista delen sylvestris kallas för Artepitet och är unikt för varje Art i kombination med sitt Släkt-namn. Alla TallArter har Släktnamnet Pinus. Artepitetet ska vara beskrivande. Om blomman är grön så kan den få Artepitetet Viride eftersom det betyder Grön på Latin. Eller om bladen på en växt är klibbiga (som på Klibbal) så kanske Artepitetet får bli Glutinosa eftersom det betyder Klibbig på Latin. Alla arter ska sedan in i ett hierarkisk system, ett system som rangordnar/rankar.

Läs rektanglarna längst ner först och fortsätt sedan uppåt.

Art är den minsta enheten och finns därför längst ner i hierarkin. En nivå upp finns Släkte. Det ingår, som jag redan nämnt, i varje art:s Latinska namnet eller rättare sagt, Vetenskapliga namn. I ett Släkte finns det oftast flera Arter. I fallet Tall finns så det 7−8 stycken lite beroende på hur man räknar. Nästa nivå är Familj. I Familjen finns det oftast flera Släkten, precis som det oftast finns flera Arter i ett Släkte. Så är det också hela tiden upp i hierarkin, det finns oftast flera enheter från den undre nivån upp till den övre. Sedan fortsätter hierarkin uppåt med: Ordning, Klass, Stam (Djur) Division (Växter och Svampar), Rike och högst upp Domän. Alla nivåer upp till Rike har funnits länge. Hur länge minns jag inte! Glömt bort! Den högsta nivån Domän är en förhållandevis ny konstruktion. Antalet enheter, på alla nivåer har varierat över tid.

Art, Släkte och Familj, de tre lägst nivåerna i hierarkin, använder jag mest när jag skriver på min Blogg och när jag gör inlägg här på LinkedIn.

Det här är ganska svårt kände jag. Det var svårt att förklara. Hoppas att ngn (=Någon) förstod ngt (= Något)!

Läs rektanglarna längst ner först och fortsätt sedan uppåt.

1 kommentar på “Jag använder mig ibland av orden Art, Släkte och Familj, men vad betyder det?”

  1. Nu har jag läst om: art,släkte. familj och begrundat. Det är mycket att komma ihåg och att tänka på. Men att få grunderna presenterat i bild är förståeligt. TACK!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *