Kan man höra en fladdermus? – Ja, det kan man!

Ni som bor i staden kan i närheten av Kyrkor eller andra Gamla Byggnader lyssna efter ett Tickande ljud, Det är inte ljudet från stadens lampor som många tror, utan det är en fladdermus!

De flesta människor, med en normal hörsel, kan på hösten/tidig vinter höra Gråskimlig Fladdermus, Vespertilio murinus. En halvtimme efter solens nedgång, kan en höra hannens typiska tickande ljud; 3–4 ”tick” per sekund. Hannarna försvarar sitt revir och söker efter honor. Gråskimlig fladdermus har en kroppslängd på 5,5–6,5 cm, vikt 15–20 gram och ett vingspann på ~ 30 cm. En jämförelse kan vara Talgoxe, Parus major, som har en vikt på 16–21 gram och ett vingspann 22–25 cm. På sommaren håller Gråskimlig Fladdermus till ute på landsbygden och i skogen. När det blir höst så flyttar den in till staden.

Många människor har troligtvis hört Gråskimlig Fladdermus men inte förstått att det var en fladdermus de hörde. Deras tickande läte kan nämligen uppfattas som ljudet från en gatlykta. Insekter dras till ljuset och Fladdermusen likaså eftersom insekter är deras föda.

Här är ljudet från Gråskimlig Fladdermus: http://www.batcalls.com/europe/playback/Vespertilio_murinus_1_o.wav

Fladdermöss använder ekolokalisering för att ”se” sig fram i mörkret. När de flyger sänder de ut flera stötar av ljud, per sekund, från munnen eller näsan med en mkt hög frekvens. Det ligger någonstans mellan 20000–200000 Hz. Ljudet de sänder ut studsar mot alla fasta föremål, tillbaks på fladdermusen som ett eko. Beroende på hur fort eller långsamt ljudet studsar tillbaka på fladdermusen så kan de uppskatta avståndet till de fasta föremål runt omkring dem. Fladdermusen kan med hjälp av ekolokalisering ”se/visualisera” sin omgivning.

En ung människas öra kan uppfatta/höra ljud med frekvenser mellan 20–20000 Hz. Några få människor kan höra frekvenser upp åt 28000 Hz. Frekvensomfånget/hörbarheten försämras med åren. När vi är i 60 årsåldern har de ljusa/höga tonerna sjunkit till 10000 Hz.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *