Jag använder mig ibland av orden Art, Släkte och Familj, men vad betyder det?

Alla Arter som vi, människor, har hittat/upptäckt har vi gett ett namn. Namnet vi ger varje Art består av 2 delar; vi har en binär (= två) nomenklatur (= bestämma ett namn/namnsättning) på jordens alla organismer. Vi tar Tall Pinus sylvestris som exempel. Den första delen Pinus berättar till vilket Släkte Tall tillhör och den… Fortsätt läsa Jag använder mig ibland av orden Art, Släkte och Familj, men vad betyder det?

Tall

Tall Pinus sylvestris har långa barr som sitter två och två. Tallens skott är C-vitaminrika. Tall står ut/klarar av att växa på mycket magra jordar. Tall bildar mykorrhiza (= symbios, = lever tillsammans) med många svampar, men mest med kremlor, flugsvampar och smörsopp. Under den yttre, orangebruna flagnande barken finns ett lager av vit fin bark. Den har… Fortsätt läsa Tall

Tall vs Gran

Tall Pinus sylvestris: Adapterad (= klarar av/evolverad) att motstå en brand.Står ut med torka. Tall växer ofta i ett torrt habitat t.ex. hällmarker.Tål inte att stå i skuggan.Invandrar söderifrån via Danmark och Skåne och upp i Sverige för 11000 år sedan.Blir ungefär 200-400 år gammal, max 1000 år.Höjd 25-35 meter, max 50 meter.Omkrets på stammens… Fortsätt läsa Tall vs Gran