Tall vs Gran

Tall Pinus sylvestris:

 1. Adapterad (= klarar av/evolverad) att motstå en brand.
 2. Står ut med torka. Tall växer ofta i ett torrt habitat t.ex. hällmarker.
 3. Tål inte att stå i skuggan.
 4. Invandrar söderifrån via Danmark och Skåne och upp i Sverige för 11000 år sedan.
 5. Blir ungefär 200-400 år gammal, max 1000 år.
 6. Höjd 25-35 meter, max 50 meter.
 7. Omkrets på stammens kan vara upp emot 5,3 meter.

Gran Picea abies:

 1. Kass att utstå en brand, brinner upp direkt. ”Granen står i ljusan lågan”
 2. Föredrar fuktiga områden. I fuktiga områden brinner det inte så ofta.
 3. Tål att stå i skuggan av andra träd.
 4. Invandring norrifrån via Finland över Torneälv och ner i Sverige för 2500 år sedan.
 5. Blir ungefär 150-250 år max 400 år.
 6. Höjd 35-50 meter, max 60 meter.
 7. Omkrets på stammens kan vara upp emot 4,7 meter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *