Ben ”Batman” Underwood är blind, härmar fladdermöss och ”ser”

Fladdermöss använder ekolokalisering för att ”se” sig fram i mörkret. När de flyger sänder de ut flera stötar av ljud, per sekund, från munnen eller näsan med en mkt hög frekvens. Det ligger någonstans mellan 20000–200000 Hz. Ljudet de sänder ut studsar på alla fasta föremål, tillbaks på fladdermusen som ett eko. Beroende på hur fort eller långsamt ljudet studsar tillbaka på fladdermusen så kan de uppskatta avståndet till de fasta föremål runt omkring dem. Fladdermusen kan med hjälp av ekolokalisering ”se/visualisera” sin omgivning.

En ung människas öra kan uppfatta/höra ljud med frekvenser mellan 20–20000 Hz. Några få människor kan höra frekvenser upp åt 28000 Hz. Frekvensomfånget/hörbarheten försämras med åren. När vi är i 60 årsåldern har de ljusa/höga tonerna sjunkit till 10000 Hz.

En kille, Ben Underwood från Kalifornien, USA, härmar fladdermössens ekolokalisering. Han kan ”se” trots att han är blind. Han gör klickljud med munnen och fångar upp ekot.

A tribute to Ben Underwood – the echolocation kid

Ben and Aquanetta Underwood at New Hope

Vårt jordklot håller ungefär 6000 olika arter av däggdjur (t.ex. blåval, kossa, giraff, lejon, delfin och get) varav cirka 1200 arter är fladdermöss, det är en femtedel av alla världens däggdjur. I Sverige finns det 19 fladdermössarter det gör dem också till vår artrikaste däggdjursgrupp. Alla 19 är fridlysta. Fladdermöss är det enda däggdjuret som kan flyga aktivt. Några däggdjur, flygekorrar, kan flyga passivt, glidflyga. Fladdermöss är nyttiga djur, en individ kan fånga och äta upp 7000 myggor per natt. Parningen sker på hösten. Honan spar spermierna någonstans inne i sig och väntar till våren med att befrukta ägget(en). Fladdermöss når en ålder av ~ 20–30 år. Fladdermöss är en gammal djurgrupp, de fanns redan på dinosaurernas tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *