Lönntjärfläck, en annorlunda svamp

På hösten så kan en se svarta fläckar med en gul yttre kant på lönnens blad. Det är en svamp, en parasit, som heter Lönntjärfläck Rhytisma acerinum.

Lönntjärfläck är känslig för höga halter av svavel i luften. I städer med sunkig luftkvalitet, alltså med myket svavel i luften, finns inte svampen på lönn. En vetenskaplig artikel ”Rhytisma acerinum as a biological indicator of pollution, R.J. Bevan, G.N. Greenhalgh, Environmental Pollution, 1970″ så berättar forskarna att: The tolerance limit of the fungus is approximately 90 μg/M3 SO2. Är det högre halter av svavel i luften så är det alltså inte troligt att lönntjärfläck pallar med att växa i den förorenade stressiga miljön.

Parasiten Lönntjärfläck påverkar inte lönnen speciellt negativt. Bladet har tjänat sitt syfte, de har fotosyntetiserat under hela våren och sommaren och samlat socker (energi). Att svampen parasiterar på bladen på hösten är ganska OK.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *