Klimatsmart är bonden som gör ett levande stängsel av Slån

Slån Prunus spinosa tillhör familjen Rosväxter. Det är en snår-bildande, 1–4 (> 5) m hög, buske ibland ett litet träd. För att få vara ett träd så måste man vara vedartad och ha en huvudstam och som ”vuxen” ska man bli minst 5 m hög. Buskar är också alltid vedartade men har, vid markytan, flera stammar och en buske blir aldrig högre än 5 m.

Slån har på sina äldre sidogrenar stickande tornar (= spetsigt utskott, AJ!). Tornar är evolutionärt ombildade skott (= gren, kvist) eller blad. Kärlvävnad (= rör, sugrörsliknande grejer), alltså xylem och floem finns i tornar. Xylem transporterar vatten och mineraler upp i växten och floem transporterar socker, producerat i fotosyntesen, ner i växten. Växten vill inte bli uppäten av stor betande djur därför finns tornar. Försvaret, tornar, skyddar däremot inte emot små organismer t.ex. larver, svampar, virus och bakterier. Utöver Slån så har även berberis och hagtorn tornar.

Taggar är också stickande (AJ!). De bildas från barken. Bark har ingen kärlvävnad. Det innebär att inte taggar heller har någon kärlvävnad. Taggar har samma uppgift som tornar; att skydda växten mot att bli uppäten. Andra växter med taggar är t.ex. rosor, kaktusar och tistlar.

Slån blommar i maj på bar kvist med vita blommor som har en svag doft av mandel. Slån föredrar kalkrika jordar. Frukten är ett blåsvart, nästan klotrunt, drygt 1 cm stor, stenfrukt. Frukten är ätlig men de innehåller garvsyra som ger en sträv smak. Frost är bra i det här sammanhanget, för det gör så att den sträva smaken försvinner.

Utbredningsområdet är Europa, Främre Asien och Nordafrika. Vi människor, som inte kan låta bli någonting. Vi vill lägga oss i allt, har flyttat Slån till Nya Zeeland och Nordamerika. Åtminstone i Nordamerika så är slån invasiv (= trälig mot den inhemska växtligheten).

Slånbär används för framställning av saft och smaksättning av likör och brännvin. Pacharán är en slånbärslikör som kommer från Spanien. Slånbär ger också ett fint rödvin. Bären sägs också bota njursten. Slånbär har förr använts vid förkylning och hosta, reumatiska besvär och förstoppning. Av blommor och blad kan man brygga ett te.

Många fågelarter äter slånbär.

Av slån kan man göra ett levande stängsel för att hägna in djur. I två tusen år har metoden använts. Den är särskilt populärt i Storbritannien. Ett levande stängsel förhindrar erosion och ger ett vindskydd. Det bidrar också till en ökad biodiversitet (bio = liv och diversitet = många olika), eftersom det är ett välkommet habitat (= livsmiljö, ställe att bo på och ha som sitt hem) i odlingslandskapet för fåglar, insekter och små däggdjur. Ett levande stängsel är dessutom klimatsmart eftersom det binder atmosfäriskt kol. Plastpinnar som bonden ofta använder emitterar (= släpper ut, producerar) kol till atmosfären vid tillverkningen och sprider plastpartiklar i miljön. Det är inte bra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *