Här är mitt svar på en fråga jag fick på LinkedIn

”… Har du någon ide om hur man kan få ett bisamhälle att frodas?… ” Jo men visst har jag det. Här kommer 5 tips för en ökad biodiversitet i sin trädgård: 1) Alla organismed måste ha vatten... absolut alla utan några undantag! Erbjud därför dina bin vatten, varför inte ett ”bi-bad”? Ett fågelbad är… Fortsätt läsa Här är mitt svar på en fråga jag fick på LinkedIn

Klimatsmart är bonden som gör ett levande stängsel av Slån

Slån Prunus spinosa tillhör familjen Rosväxter. Det är en snår-bildande, 1–4 (> 5) m hög, buske ibland ett litet träd. För att få vara ett träd så måste man vara vedartad och ha en huvudstam och som ”vuxen” ska man bli minst 5 m hög. Buskar är också alltid vedartade men har, vid markytan, flera… Fortsätt läsa Klimatsmart är bonden som gör ett levande stängsel av Slån

Mossa 1 (3)

Det finns några mossor som det är fullt möjligt att lära sig. Cypressfläta är en, den kallas också för Bergklomossa, Hypnum cupressiforme. Det är växtplatsen (habitat/bostad/hem) som är nyckeln till att lära sig känner igen den ute i skogen. Cypressfläta växer framförallt längst ner på trädstammar, ovanpå omkullfallna trädstammar och ovanpå stenar. Om en vill… Fortsätt läsa Mossa 1 (3)