Mjölkört har använts till mkt: stoppa kuddar och madrasser, tyg, sparris, mjölkörtsmos, nödbröd, te och som mat för oss i en överlevnadssituation

Mjölkört Epilobium angustifolium är en ½-1½ m hög ört (= alla de ovanjordiska delarna dör på hösten. Roten överlever och startar upp på våren). På engelska heter den Fireweed (= brand/eld-ogräs). Det heter så därför att, när skogen har brunnit så är Mjölkört en av de första växterna som etablerar sig på platsen. Stjälkens blad… Fortsätt läsa Mjölkört har använts till mkt: stoppa kuddar och madrasser, tyg, sparris, mjölkörtsmos, nödbröd, te och som mat för oss i en överlevnadssituation

Mossa 3 (3)

Den tredje mossan som är lätt att lära sig är en grupp, av mossor i släktet Hättemossor Orthotrichum spp (ssp betyder ungefär, jag menar alla arterna i släktet men preciserar inte vilken art jag menar). Det finns drygt 20 arter Hättemossor i Sverige. Hättemossor är bladmossor. Karaktären på en bladmossa är att de har en… Fortsätt läsa Mossa 3 (3)

Mossa 1 (3)

Det finns några mossor som det är fullt möjligt att lära sig. Cypressfläta är en, den kallas också för Bergklomossa, Hypnum cupressiforme. Det är växtplatsen (habitat/bostad/hem) som är nyckeln till att lära sig känner igen den ute i skogen. Cypressfläta växer framförallt längst ner på trädstammar, ovanpå omkullfallna trädstammar och ovanpå stenar. Om en vill… Fortsätt läsa Mossa 1 (3)