Mossa 1 (3)

Det finns några mossor som det är fullt möjligt att lära sig. Cypressfläta är en, den kallas också för Bergklomossa, Hypnum cupressiforme. Det är växtplatsen (habitat/bostad/hem) som är nyckeln till att lära sig känner igen den ute i skogen. Cypressfläta växer framförallt längst ner på trädstammar, ovanpå omkullfallna trädstammar och ovanpå stenar. Om en vill… Fortsätt läsa Mossa 1 (3)