Mossa 3 (3)

Den tredje mossan som är lätt att lära sig är en grupp, av mossor i släktet Hättemossor Orthotrichum spp (ssp betyder ungefär, jag menar alla arterna i släktet men preciserar inte vilken art jag menar). Det finns drygt 20 arter Hättemossor i Sverige. Hättemossor är bladmossor. Karaktären på en bladmossa är att de har en… Fortsätt läsa Mossa 3 (3)

Mossa 2 (3)

Det är fullt möjligt att lära sig känna igen Gräshakmossa Rhytidiadelphus squarrosus. Habitatet, gräsmattan är en viktig karaktär. Den växer i huvudsak på norra halvklotet i Asien, Europa och Nordamerika. Gräshakmossa reproducerar sig för det mesta asexuellt med ett litet fragment. Om vi tänker oss att jag, Håkan skulle reproducera sig med fragment så skulle… Fortsätt läsa Mossa 2 (3)

”Mossan” som såldes i affären var en Lav!?

Fönsterlav Cladonia stellaris säljs i handeln under det felaktiga namnet: mossa, julmossa eller vitmossa. Vitmossa är det korrekta namnet på mossläktet Sphagnum spp., som bildar torv på våra torvmossar! Fönsterlav är tät och den allsidiga förgreningen ger laven dess karakteristiska kuddlika utseende. Den lever i ungefär sådär 100 år, med en medeltillväxt på 6 mm/år… Fortsätt läsa ”Mossan” som såldes i affären var en Lav!?

Mossa 1 (3)

Det finns några mossor som det är fullt möjligt att lära sig. Cypressfläta är en, den kallas också för Bergklomossa, Hypnum cupressiforme. Det är växtplatsen (habitat/bostad/hem) som är nyckeln till att lära sig känner igen den ute i skogen. Cypressfläta växer framförallt längst ner på trädstammar, ovanpå omkullfallna trädstammar och ovanpå stenar. Om en vill… Fortsätt läsa Mossa 1 (3)