Mossa 1 (3)

Det finns några mossor som det är fullt möjligt att lära sig. Cypressfläta är en, den kallas också för Bergklomossa, Hypnum cupressiforme. Det är växtplatsen (habitat/bostad/hem) som är nyckeln till att lära sig känner igen den ute i skogen. Cypressfläta växer framförallt längst ner på trädstammar, ovanpå omkullfallna trädstammar och ovanpå stenar. Om en vill försäkra sig att det verkligen är Cypressfläta så får en kolla på bladens utseende. De två viktigaste karaktärerna är:

Karaktär 1) På nära håll så ser bladen ut som en fläta, en vetelängd, därav namnet Cypressfläta.

Karaktär 2) Bladspetsen långt, spetsigt utdragen. Det innebär att längst ut (= apikalt) på stammen så ser bladen ut som en Bergklo/Björnklo/Björntass/ram. En hel del fantasi krävs för att se karaktärerna. Klo i namnet Bergklomossa påminner också om mossans utseende.

För länge sedan användes Cypressfläta för att stoppa kuddar och madrasser. Släktnamnet Hypnum kommer från grekiskans Hypnos och knyter an till ordet sömn (kuddar och madrasser). Mossan är precis som oss människor dioik (= två hus, tvåkönad, tvåbyggare). Några får vara kvinnor och några får var men. Den modellen har också Cypressfläta. Cypressfläta varierar mycket i sitt utseende, man säger att den är plastisk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *