Rödfärgsalger är Röda Grönalger som växer på land, bl.a. i pälsen på sengångare och ibland på isbjörnar

Rödfärgsalger, Trentepóhlia [uttalas, Trentepålia (med betoningen på å)] är ett släkte fotosyntetiserande Grönalger som är rödbrun, ibland orange. De har specialiserat sig på att bo på land istället för i havet. De växer på trädstammar, stenar och betongprylar. Släkte Rödfärgsalger är spridd över nästan hela jorden. Med svampar bildar Rödfärgsalger en symbios som kallas för lavar.

När vi tittar på Rödfärgsalger med ett OBeväpnat öga så ser det bara ut som en tunn skorpa (på trädstammar, stenar och betongprylar). Med ett Beväpnat öga; i förstoring, i stereolupp eller mikroskop syns de enskilda cellerna tydligt. De sitter i en lång rad, ungefär som på ett pärlhalsband. Den röda färgen beror på att cellerna innehåller karotenoider. De är starkare/dominerande och täcker över/gömmer det gröna klorofyllet. Forskarna tror att karotenoiderna fungerar som näringsupplag. Det finns ca 40 arter i världen varav 3 finns i Sverige. Det är ganska lätt att känna igen en Rödfärgsalg. Dra med ett hårt föremål t.ex. en nagel eller nyckel på skorpan. Om det bildas ett orange sträck så har du hittat en art i släktet Rödfärgsalger.

Rödfärgsalg

Den första av de tre algerna som finns i Sverige är röd och heter Rödfärgsalg, Trentepohlia umbrina. Den växer oftast på lövträdens stammar t.ex. asp, ek, fruktträd och obehandlad ved t.ex. ladugårdsväggar och fäbodar.

Violstensalg

Den andra Rödfärgsalgen är mörkröd, orangeröd eller brunröd och heter Violstensalg, Trentepohlia iolitus. Den växer på sten och betong. Violstensalg gör skäl för sitt namn. Om man och krafsar och rör om med handen/naglar/pinne på algen så kommer en stark lukt av viol.

Guldfärgsalg

Den tredje algen är guldgul eller orange till färgen och heter Guldfärgsalg Trentepohlia aurea. Guldfärgsalgen växer på sten men ibland även på ved. Skorpan hos Guldfärgsalgen kan bli något tjockare än på de två föregående.

Sengångare och isbjörnar

Sengångare har alltid i sin päls flera arter ur släktet Rödfärgsalger men de kan även finnas andra släkten i pälsen. På ett zoo i Japan så började det växa gröna Grönalger i pälsen på några isbjörnar.

1 kommentar på “Rödfärgsalger är Röda Grönalger som växer på land, bl.a. i pälsen på sengångare och ibland på isbjörnar”

  1. Min väninna och jag gick i skogarna i Kilafors i Hälsingland, och där såg vi fina röda stenar som vi fotograferade. Tack! Nu ser jag på din bild vad att det det var vi såg en alg. Violstensalg.
    Kanske jag även någon dag observerar rödfärgsalg och guldstensalg när vi är i skogen.
    Tack! Tack!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *