Sidensvansen blir inte, lika lätt som oss människor, Full på Alkohol

Sidensvansen Bombycilla garrulus är en vacker fågel. På sommaren håller den till djupt inne i den Svenska barrskogen och på vintern kommer den in till staden. Jag brukar höra den först, därefter så ser jag den. Att det blir så; först höra och sedan se, beror på deras speciella läte. Det är alltså lätt att lära sig känna igen Sidensvansens läte:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3275&artikel=2777874

Sidensvansen gillar att sitta högt upp i ngt träd, alltid i flockar på minst 20-30 individer. Många gånger så är de fler. Det är en ganska stora fågel med ett vingspann på 3,5 dm och en vikt på 60 gram. De sidensvansar vi ser här på vintern kommer inte bara från norra Sverige utan de flesta kommer från nordryska häckningsplatser. På sommaren äter de insekter och på vintern äter de bär; gärna rönnbär.

Eftersom bären kan ha jäst under hösten och således innehålla stora mängder alkohol har sidensvansen utrustas med en stor lever. Alkohol är ett gift och stora mängder alkohol dödar. Levern är det organ som förändrar alkoholmolekylen utseende och gör den mindre giftig. Människans lever kan bryta ner cirka 100 mg alkohol per kg och timme; sidensvansens lever har uppmätts bryta ner cirka 900 mg alkohol per kg och timme.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *