Luktticka

Lukttickan Gloeophyllum odorátus växer, företrädesvis, på gran men också ibland på tall. Den är lätt att känna igen på sitt habitat (växtplats/hem) som ofta är ovanpå en granstubbe. Lukttickan är trefärgad. Den äldsta delen är svart, mitt-i-mellan-delen är rödbrun och den nyaste är vackert orangefärgad. Lukttickan har ett bulligt växtsätt. Svampens lukt är svårdefinierad. Den… Fortsätt läsa Luktticka