Fem stora utdöenden, och nu ett sjätte… orsakad av människan

Beroende på hur man definierar massutdöende så har det inträffat mellan 5 och 20 stycken de senaste 540 miljoner åren. Här redovisar jag sex stycken. Det senaste och pågående massutdöendet är inducerat av människan. Första massutdöenndet, Ordovicium För ungefär 440 miljoner år sedan, mellan ordovicium och silur, inträffade det näst största utdöendet vi känner till.… Fortsätt läsa Fem stora utdöenden, och nu ett sjätte… orsakad av människan