Fem stora utdöenden, och nu ett sjätte… orsakad av människan

Beroende på hur man definierar massutdöende så har det inträffat mellan 5 och 20 stycken de senaste 540 miljoner åren. Här redovisar jag sex stycken. Det senaste och pågående massutdöendet är inducerat av människan.

Första massutdöenndet, Ordovicium

För ungefär 440 miljoner år sedan, mellan ordovicium och silur, inträffade det näst största utdöendet vi känner till. På den tiden fanns allt liv i haven, mer än 60 procent av de ryggrads­lösa djuren dog ut. Det finns lite olika hypoteser (= kvalificerad gissning/tror att det är på det här sättet) till orsaken på det här utdöendet. Jag går inte in på de olika hypotesenra, det tar jag en annan gång. 😃

Andra massutdöenndet, Devon

Under devon koloniserade växter och insekter land, och i haven levde fiskar. I slutet av perioden, för ungefär 360 miljoner år sedan, drabbas främst haven av ett stort utdöende, där 70 procent av alla arter dog ut. Orsaken till utdöendet är okänt.

Tredje massutdöenndet, Perm

Det största massutdöendet som vi känner till inträffade för ungefär 250 miljoner år sedan. Vissa forskare hävdar att 90 procent av allt liv på jorden försvann. Orsaken kan ha varit en mycket snabb och kraftig ökning av växthuseffekten.

Fjärde massutdöenndet, Trias

För 200 miljoner år sedan dog 20 procent av de havslevande familjerna ut. Orsaken kan ha varit vulkanutbrott.

Femte massutdöenndet, Krita

För ungefär 65 miljoner år sedan försvann hälften av jordens alla arter, inklusive dinosaurierna, vilket banade väg för däggdjuren. Det gjorde de trots att också en tredjedel av däggdjuren dog ut. Orsaken till utdöendet anses vara ett nedslag av en asteroid eller komet.

Sjätte massutdöenndet, är inducerat av människan, Holocen

Många forskare menar att vi nu befinner oss i ett sjätte massutdöende. Däggdjur, groddjur, fåglar och reptiler försvinner minst lika fort som under de tidigare massutdöendena. Forskarna tror alltså att det här gången så är massutdöendet orsakad av oss; Människan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *